Arbejdsområder

De tre områder lapper naturligvis over hinanden og er uløseligt forbundet. Men det er ofte hensigtsmæssigt så vidt muligt, at fokusere på et område ad gangen (uden at være blind for sammenhænge) og huske at arbejdet med arbejdsmiljø ikke er en enkeltstående, isoleret opgave, men en løbende proces.

Det
fysiske
Det
organisa-
toriske
Det
sociale

Det fysiske arbejdsmiljø
og sundhed

Når det gælder sundheden, kan du møde fagfolk inden for lyd og akustik, luft- og indeklima samt optimalt lys på arbejdspladsen. Ligeledes arbejder vi med bedre arbejdsgange i virksomheden og tilbyder ergonomiske redskaber samt bevægelsesprodukter.

Det organisatoriske arbejdsmiljø
og kompetencer

Ifølge lovgivningen om arbejdsmiljø er det ledelsens opgave at tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø. Vi tilbyder kompetenceudvikling, sparring og coaching på alle niveauer i ledelsen for at sikre udvikling af den mentalt robuste organisation.

Det sociale arbejdsmiljø
og trivsel

Trivsel hænger nøje sammen med hverdagens relationer. Derfor tilbyder Xsystems psykologer undervisning, supervision, coaching og tests i forhold til f.eks. stress, kommunikation og konflikthåndtering. Dette er både for den enkelte og for grupper.

Sådan skaber vi arbejdsglæde


Metoden