Fagfolk

Xsystems har en lang række konsulenter, rådgivere, coaches, psykologer og fagfolk inden for arbejdsmiljø. Fælles for dem alle er en faglig uddannelse og grundlæggende viden om vores koncept, der supplerer den enkeltes specialviden.

 

Der er brug for alle kompetencer

Det er således muligt for alle, at bidrage med deres specialviden og involvere kolleger i dialogen med kunden. På den måde er vi sikre på, at vores kunder får muligheden for at trække på en bred vifte af viden og få alle de rette kompetencer i spil.

Områder

Specialuddannet konsulter, psykologer, ergoterapeuter med faglig viden inden for kontormiljø, indeklima, ergonomi og bevægelse.

Det fysiske (Sundhed)
Psykologer, coaches og fagfolk med specialviden inden for ledelse og organisation.

Det
organisatoriske
(Kompetencer)
Psykologer og fagfolk med specialviden inden for individet, grupper og relationer.

Det sociale (Trivsel)
“Det er fantastisk at se og høre hvordan vores produkter skaber en sundere arbejdsplads. Men især også at høre hvordan de kan have en positiv effekt på det sociale arbejdsmiljø.”
Michael Andersen, HR Manager – Område: Sundhed
Vil du høre mere – specielt i forhold til sundhed, så ring til os
på tlf. +45 8685 4343 eller send en mail til sundhed@xsystems.dk
“Hver 4. sygemelding i Danmark skyldes stress. Den gode nyhed er, at stress kan forbygges og behandles. For individet, gruppen og virksomheden er det afgørende med en hurtig og professionel indsats.”
Metha Kildegaard, autoriseret psykolog – Område: Kompetencer
Vil du høre mere – specielt i forhold til ansvar, så ring til os
på tlf. +45 8685 4343 eller send en mail til kompetencer@xsystems.dk
“Ved fokus på trivsel og mental sundhed for både ledere og medarbejder opnår din virksomhed færre sygedage, større arbejdsglæde, fastholdelse af medarbejdere samt bedre og mere effektiv udnyttelse af virksomhedens samlede ressourcer. Det kan ses på bundlinjen.”
Lisbeth Rasmussen, autoriseret psykolog – Område: Trivsel
Vil du høre mere – specielt i forhold til trivsel, så ring til os
på tlf. +45 8685 4343 eller send en mail til trivsel@xsystems.dk

Hvor kan du finde os

Find kontaktoplysninger på din konsulent.

Kontakt os

Vil du høre mere – så ser vi frem til et møde.
Ring til os på tlf. +45 8685 4343 eller bestil et opkald: