Metoden

Det er vigtigt at understrege, at metoden grundlæggende er den samme på store og små opgaver, og det er klart, at både analyser, vurderinger og anbefalinger afspejler processens omfang og målsætninger i hvert enkelt tilfælde.

Analysere
Vurdere
Anbefale


Se filmen

Standard

 • Definition

  på arbejdsmiljø
 • Lovgivning

  Nationalt og
  internationalt
 • Best practice

  relevante
  brancher
 • Benchmarks

  relevante
  brancher
 • Forskning

  og studier
På baggrund af definitionen på arbejdsmiljø samt lovgivning, best practices, benchmarks og det nyeste forskning har Xsystems udviklet en række standarder for godt arbejdsmiljø, som vores arbejde tager udgangspunkt i.

Processen

Ved hjælp af spørgeskemaer, tests og observationer indhenter vi fakta og data. Resultaterne sættes der efter i forhold til vores standard, så vi har en status på arbejdsmiljøet. Med udgangspunkt i status og ambitioner udarbejdes en anbefaling samt forslag til handlingsplan.

Analysere

 • Spørgeskemaer
 • Tests
 • Observationer
 • Data

Vurdere

 • Standarder
 • Dialog
 • Ambitioner
 • Status

Anbefale

 • Mål
 • Strategi
 • Økonomi
 • Handlingsplan

Bid for bid

At have fokus på arbejdsmiljøet er en proces, og det er vigtigt at gøre tingene i rette tempo. Derfor skal ambitionsniveau, økonomi og faser aftales i detaljer, så alle involverede er enige om forløb og prioritering af opgaverne.
Tidslinie:
 • Indsats 1

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Indsats 2

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Indsats 3

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Indsats 4

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi
 • Indsats 5

  • Team
  • Aktivitet
  • Økonomi